Zarząd i RN

Krzysztof Sokalski, Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 14 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił funkcje w zarządzie i radach nadzorczych spółek sektora finansowego. Jako członek zarządu był odpowiedzialny za dystrybucję produktów finansowych, wdrażał nowe linie produktowe, zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedaży, budował nowe biznesy w ramach grupy finansowej. Doświadczony menadżer, którego motywacją jest rozwijanie współpracowników i siebie.

Jakub Czarzasty, Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i handlowym. Absolwent studiów managerskich MBA Executive w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Vienna Institute for International Economic. Od 10 lat związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym, był odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów kredytowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Ponad wszystko ceni ludzi, z którymi na co dzień może realizować powierzone mu zadania.

Rada Nadzorcza

Marcin Garliński doświadczenie zdobywał: w latach 1997-1999 w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie, jako dyrektor finansowy, od 1999 r. do chwili obecnej – w spółce MUZA S.A. jako prezes zarządu, od 2002 r. do chwili obecnej – w spółce MUZA Szkolna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2004-2009 był prezesem zarządu spółki Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Marcin Garliński posiada wykształcenie wyższe. W 2006 r. ukończył studia magisterskie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. zdał egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dominik Fludra doświadczenie zdobywał w latach 2009-2017 w spółce HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, zajmując funkcję członka zarządu, a następnie prezesa zarządu. Dominik Fludra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Bankowości (2006 r.) oraz na wydziale Zarządzania i Marketingu (2007 r.), uzyskując tytuł magistra.

Robert Merkiewicz doświadczenie zdobywa od 1995 r. (do chwili obecnej) prowadząc, w ramach prywatnej praktyki gabinet stomatologiczny „Merdent” w Przasnyszu. Robert Merkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył Wydział Lekarsko-Dentystyczny Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny), uzyskując tytuł lekarza stomatologii.

Ryszard Bartkowiak doświadczenie zdobywał: w latach 2001 – 2009 w kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny, Maliński sp. k. z siedzibą w Warszawie (obecnie działającej pod firmą: GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p.), od 2005 r. jako wspólnik (komandytariusz), od 2009 r. w kancelarii prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako jej założyciel i wspólnik zarządzający. Ryszard Bartkowiak posiada wykształcenie wyższe. W 2000 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa. Ponadto w 2006 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Adam Niewiński doświadczenie zdobywał: w latach 1997-2000 w spółce The Boston Consulting Group, Inc., jako konsultant, w latach 2000-2002 w spółce FinFin S.A. (która następnie działała pod firmą: Expander S.A.) z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję prezesa zarządu, w latach 2002 – 2004 w spółce Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu, w latach 2004 – 2015 w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję prezesa zarządu, w latach 2015 – 2017 w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu, od 2017 r. w spółce OTB Fund Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję członka zarządu od 2017 r. w spółce OTB Fund Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), pełniąc funkcję członka zarządu. Adam Niewiński posiada wykształcenie wyższe. W 1997 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskując tytuł magistra. Ponadto w 2017 r. ukończył the Stanford Graduate School of Business, na Stanford University.

W górę