The Board and the Supervising Board

Krzysztof Sokalski, President of the Board

He is a  graduate of the University of Economics in Wroclaw. For 14 years associated with the financial market in Poland. He held positions in the boards and supervising boards of financial sector companies. As a member of the board, he was responsible for the distribution of financial products, he implemented new product lines, managed several hundred sales teams and built new businesses within the financial group. Experienced manager, whose motivation is to develop co-workers and himself.

Jakub Czarzasty, Vice President of the Board

He is a lawyer who is specialized in a civil and commercial law. A graduate of MBA Executive Management at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences and the Vienna Institute for International Economic. For 10 years associated with the financial and insurance market, he was responsible for the implementation of new credit products, investment products and insurance products. Over all, he values people with whom, every day,  he can carry out the tasks entrusted to him.

Supervising Board

Marcin Garliński doświadczenie zdobywał: w latach 1997-1999 w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie, jako dyrektor finansowy, od 1999 r. do chwili obecnej – w spółce MUZA S.A. jako prezes zarządu, od 2002 r. do chwili obecnej – w spółce MUZA Szkolna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2004-2009 był prezesem zarządu spółki Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Marcin Garliński posiada wykształcenie wyższe. W 2006 r. ukończył studia magisterskie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. zdał egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dominik Fludra doświadczenie zdobywał w latach 2009-2017 w spółce HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, zajmując funkcję członka zarządu, a następnie prezesa zarządu. Dominik Fludra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Bankowości (2006 r.) oraz na wydziale Zarządzania i Marketingu (2007 r.), uzyskując tytuł magistra.

Robert Merkiewicz doświadczenie zdobywa od 1995 r. (do chwili obecnej) prowadząc, w ramach prywatnej praktyki gabinet stomatologiczny „Merdent” w Przasnyszu. Robert Merkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył Wydział Lekarsko-Dentystyczny Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny), uzyskując tytuł lekarza stomatologii.

Ryszard Bartkowiak doświadczenie zdobywał: w latach 2001 – 2009 w kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny, Maliński sp. k. z siedzibą w Warszawie (obecnie działającej pod firmą: GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p.), od 2005 r. jako wspólnik (komandytariusz), od 2009 r. w kancelarii prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako jej założyciel i wspólnik zarządzający. Ryszard Bartkowiak posiada wykształcenie wyższe. W 2000 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa. Ponadto w 2006 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Adam Niewiński doświadczenie zdobywał: w latach 1997-2000 w spółce The Boston Consulting Group, Inc., jako konsultant, w latach 2000-2002 w spółce FinFin S.A. (która następnie działała pod firmą: Expander S.A.) z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję prezesa zarządu, w latach 2002 – 2004 w spółce Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu, w latach 2004 – 2015 w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję prezesa zarządu, w latach 2015 – 2017 w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu, od 2017 r. w spółce OTB Fund Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję członka zarządu od 2017 r. w spółce OTB Fund Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), pełniąc funkcję członka zarządu. Adam Niewiński posiada wykształcenie wyższe. W 1997 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskując tytuł magistra. Ponadto w 2017 r. ukończył the Stanford Graduate School of Business, na Stanford University.

TOP